Päivittynyt 28.03.2007

Vastuuttomuusvakuutus:

Tämä käsikirja pyrkii olemaan yhtäpitävä 5/71 julkaistun Ford 2-5000 käyttäjän käsikirjan kanssaTakaisin linkit-sivulle
Takaisin pääsivulle

OSA A traktorilla ajaminen

Turvaohjaamo

Älkää milloinkaan...

...tehkö mitään muutoksia turvaohjaamon runkoon, poratko siihen reikiä tai muuta vastaavaa.Tällaiset muutokset voivat vaikuttaa siihen, ettei turvaohjaamo enää vastaa sille asetettuja vaatimuksia....

...yrittäkö oikaista mitään osaa turvaohjaamon rungossa tai turvaohjaamon rungon kiinnityskorvaketta, jos ne ovat vaurioituneet - myös tämä voi vaarantaa omaa turvallisuuttanne....

...kiinittäkö turvaohjaamoa traktoriin tai mitään turvaohjaamon osaa muilla kuin turvaohjaamon mukana toimitetuilla kiinnityspulteilla-nämä kiinnityspultit ovat erikoisia, korkean vetolujuuden omaavia pultteja...

...ottako turhia riskejä, vaikka traktrinne onkin varmistettu turvaohjaamolla...

...siirtäkö traktrianne kuorma-auton lavalla ilman, että turvaohjaamon katon lukitus on varmsitettu esimerkiksi rautalangalla, koska voimakas ilmavirta voi irrottaa katon kuljetuksen aikana...

OSA A traktorilla ajaminen

Varotoimenpiteet

Alkää milloinkaan...

...käynnistäkö traktorianne suljetussa vajassa tai autotallissa...

...täyttäkö traktorinne polttoainesäiliötä moottrin käydessä...

...kuljettako traktorissanne useampia henkilöitä kuin on istuimia...

...ajako suurilla nopeuksilla elleivät jarrupolkimet ole lukitut yhteen, tai kun työskentelette epätasasiessa maastossa, ojien läheisyydessä tai terävissä käänteissä...

OSA A traktorilla ajaminen

Varotoimenpiteet

Alkää milloinkaan...

...vedättäkö työntövarren kiinnityskohdasta tai taka-akselista...

...unohtako tarkistaa, että traktorissanne on riittävästi vastapainoa...

...työskennelkö liukkailla rinteillä varmistumatta traktorin pystyssäpysymisestä...

...ajako alamäkeä "vapaalla"...

OSA A traktorilla ajaminen

Varotoimenpiteet

Alkää milloinkaan...

...unohtako, että jarrujen hyvä kunto on ajon onnistumisen edellytys...

...poistuko traktorista sen ollessa liikkeessä...

...pysäköikö traktoria niin, että se saattaa lähteä itsekseen liikkeelle...

...jättäkö traktorinne moottoria käymään itsekseen...

OSA A traktorilla ajaminen

Varotoimenpiteet

Alkää milloinkaan...

...työskennelkö nostolaitteeseen kiinnitetyn työkoneen alla sen ollessa ylös kohotettuna...

...asentako tai poistako hihnaa hihnapyörän pyöriessä...

...pitäkö yllänne väljiä vaatteita työskennellessänne lähellä hihnapyörää tai voimanoton akselia...

...yrittäkö puhdistaa tai säätää voimanottokäyttöisiä työkoneita ennen kuin moottori on pysäytetty...

FORD 5000 HYDRAULIIKKAKAAVIO(PDF)

Takaisin linkit-sivulle
Takaisin pääsivulle